POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto przetwarza Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

EDGE ARCHITECTS z siedzibą w Krakowie, przy Al. Zygmunta Krasińskiego 5/16, jest właścicielem serwisu internetowego o nazwie „EDGE ARCHITECTS” prowadzonego pod internetowym adresem https://edgearchitects.eu (dalej jako: Portal) i tym samym gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie niniejszej Polityki Prywatności. 

EDGE ARCHITECTS jest Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO (dalej jako: Administrator)

Możesz się skontaktować z nami w sprawie przetwarzanych danych poprzez: e-mail contact@edgearchitects.eu 

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez naszych podwykonawców, którzy pomagają nam w świadczeniu usług. Wszystkie te podmioty zapewniają ochronę Twoich danych osobowych zgodnie odpowiednimi przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na odpowiednim poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim do prawidłowego wyświetlania treści Portalu. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących zakresach. Media społecznościowe – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści w profilach w mediach społecznościowych Portalu. Twoje dane osobowe mogą zostać przetworzone poprzez konkretne interakcje, wynikające z danego systemu (np.: polubienia, komentarze, udostępnienia, obserwowania). Dane osobowe, które zostają przetworzone na naszym profilu zależą wyłącznie od Ciebie i ustawień Twojego profilu w systemie obsługującym wybrane media społecznościowe. Każdorazowo Ty decydujesz o pozostawieniu takich danych osobowych. Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach profili w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych właścicieli.

link do – Profil i Ustawienia konta Facebook

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w mediach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza lub innej interakcji. Uprawnienia związane z danymi osobowymi możesz realizować w ramach swojego konta w systemie obsługującym Twój profil.

Na podstawie danych z mediów społecznościowych możemy również kierować działania marketingowe własnej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora. Każdorazowo działania marketingowe są kierowane do ogółu obserwujących nasze profile osób.  

W ramach odwiedzania naszych profilów w mediach społecznościowych możesz pozostawiać zanonimizowane dane, z których możemy korzystać w celach statystycznych, na podstawie usług właścicieli poszczególnych mediów społecznościowych, uregulowanych w oddzielnych umowach lub regulaminach. Zanonimizowane dane statystyczne zbieramy i analizujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest uzasadniony celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności.

W danym systemie mediów społecznościowych możemy prowadzić listę blokowanych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.

Komunikatory mediów społecznościowych – jeżeli skontaktujesz się z nami poprzez komunikatory mediów społecznościowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, widoczne dla nas w Twoim profilu. Nie gromadzimy tych danych. Możesz podać także inne dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane w celu komunikacji i w celu archiwizacji. W każdym przypadku dane te będą przechowywane na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów, a ich przetwarzanie jest regulowane oddzielnymi regulaminami. 

Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na kierowane do Nas zapytania. Dane osobowe będą również przetwarzane po zakończeniu kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Dane przetwarzane w ramach komunikatory mediów społecznościowych pozostają na serwerach właścicieli poszczególnych komunikatorów, a ich archiwizacja regulowana jest oddzielnymi regulaminami.

Formularz kontaktowy i adres e-mail – Jeżeli kontaktujesz się z nami, Twoje dane osobowe są nam potrzebne do nawiązania i prowadzenia komunikacji. Celem przetwarzania będzie kontakt z Tobą. 

Dane osobowe, które podajesz w formularzu są nam niezbędne do nawiązania i podtrzymania komunikacji. W przypadku komunikacji mailowej będziemy przetwarzać adres Twojej poczty mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe oraz inne podane przez Ciebie w treści wiadomości dane osobowe. W obu sposobach komunikacji możesz dodać także inne dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane w ramach prowadzonej komunikacji.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie przez nas odpowiedzi na zapytania do nas kierowane. Dane osobowe będą również przetwarzane pod zakończeniu kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którą jest usprawiedliwiony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości i obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Komentarze – na Portalu istnieje możliwość dodawania komentarzy pod artykułami lub innymi treściami interaktywnymi. Dane osobowe, które podajesz w formularzu (nazwa i e-mail) są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia i obsługi systemu komentarzy. W tym przypadku będziemy przetwarzać adres Twojej poczty mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe oraz inne podane przez Ciebie w treści wiadomości dane osobowe.

Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostawionych w komentarzach i informacji o ich autorach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza. Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez kontakt z Nami.

Jeżeli usuniemy Twój komentarz, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszym systemie w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Newsletter – w celu dostarczania informacji możesz przekazać nam adres Twojej skrzynki mailowej, który może zawierać Twoje dane osobowe. 

Zgadzając się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Twoja zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Newsletter zawiera treści marketingowe naszych produktów, które mogą być do Ciebie kierowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest uzasadniony cel prowadzenia działań marketingowych własnej działalności Administratora.

Jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszym systemie w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej wycofania. Poszczególne okresy przetwarzania mogą być różne, w szczególności dane osobowe:

 • w naszych mediach społecznościowych będą przewarzane do czasu funkcjonowania naszego profilu, chyba że wcześniej zdecydujesz się na usunięcie danej interakcji, polubienia lub komentarza.
 • podane przy zapisie do newslettera, będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Jeżeli wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, będziemy przechowywać Twoje dane w systemie na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • pozostawione przy komentarzach będą przetwarzane do czasu funkcjonowania systemu komentarzy, chyba że wcześniej skontaktujesz się z Nami w celu usunięcia komentarza. Twoje dane mogą być nadal przechowywane w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
 • pozostawione przy formularzu lub korespondencji mailowej będą przetwarzane przez czas kontaktu z Tobą oraz po zakończeniu kontaktu w celu archiwizacji korespondencji i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i jak możesz zrezygnować z wybranych usług?

Masz prawo do żądania: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub przenoszenia swoich danych osobowych. Prawa te mogą być ograniczone na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np.: przechowywania niektórych danych osobowych na wypadek obrony przed roszczeniami).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, możesz skontaktować się z Nami poprzez: e-mail: fundacja@siodmyzmysl.org lub powyższe adresy pocztowe administratorów (patrz wstęp do Polityki).

Zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych.

Możesz zrezygnować z następujących usług lub ograniczyć przetwarzanie Twoich danych w następującym zakresie:

 1. wyłączenie obsługi plików cookies, co jest możliwe w przeglądarce w każdym czasie lub cofnięcie zgody na przetwarzania danych poprzez wyjście z Portalu i wyczyszczenie plików cookies w przeglądarce;
 2. rezygnacji z usługi newslettera, co jest możliwe przez link w każdej wiadomości e-mail lub poprzez bezpośredni kontakt z nami;
 3. rezygnacji z „polubienia” lub innej interakcji z profilem Portalu w mediach społecznościowych. Tylko w ten sposób można ograniczyć informacje o naszym profilu widoczne z poziomu administratora;
 4. żądania usunięcia komentarza, przy czym Twoje dane będą nadal przechowywane w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed roszczeniami;
 5. żądania usunięcia danych osobowych zawartych w ramach prowadzonej korespondencji z nami, przy czym niektóre Twoje dane będą nadal przechowywane w celu udokumentowania zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz obrony przed roszczeniami.
W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy informacje na temat stosowania plików cookies. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. 

Informacje gromadzone przez cookies dotyczą Twojego: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Używamy cookies w celu monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 

Narzędzia mediów społecznościowych w formie wtyczek na naszej stronie internetowej, tj.: Facebook. Jeżeli posiadasz profil na tych mediach, Twoja przeglądarka może nawiązać z nimi bezpośrednie połączenie. W ramach tych wtyczek zbierane są informacje o wyświetleniu przez Ciebie naszej strony internetowej.  Wtyczki umożliwiają również bezpośrednie przeniesienie treści z naszej strony do Twoich profili w mediach społecznościowych (przyciski interakcji oznaczone ikonami poszczególnych mediów społecznościowych). Dane te są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak każdorazowe takie przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi. Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach tych mediów znajdują się w politykach prywatności.

W jaki sposób korzystamy z logów serwera?

W ramach korzystania z naszej strony internetowej przesyłane są zapytania do serwera, na którym znajduje się strona. Każde takie zapytanie zostaje zapisane w logach serwera. Tym samym informacje o Twoim korzystaniu ze strony podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie są wykorzystywane przeze nas w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną i w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych dla Ciebie usług. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. informacje o adresie Twojego IP,
 2. informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz,
 3. czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi,
 4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie (referer link) – w przypadku gdy przejście nastąpiło przez odnośnik.
Jakie zabezpieczenia chronią Twoje dane osobowe?

Portal jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Ochronie podlegają wszelkie dane osobowe zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników Portalu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób zarządzających Portalem i nadzorujących ich pracę.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dbamy o ograniczenie udostępniania Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum, związanego z typowym funkcjonowaniem serwisu internetowego, jakim jest Portal. 

W tym zakresie możemy udostępniać dane osobowe dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

W przypadku sporów prawnych, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone osobom zajmującym się obsługą prawną Portalu, w celu zapewnienia ochrony prawnej.

Gdzie możesz wnieść skargę na nasze działania w zakresie danych osobowych?

Tak, zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznasz że naruszyliśmy przepisy ochrony danych osobowych. Więcej informacji o organie nadzorczym znajdziesz na stronie: https://uodo.gov.pl

Czy korzystamy z profilowania?

Nie, Portal nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na użytkowników.